CURTEA DE APEL IAȘI
str. Elena Doamna, nr. 1A, Iași, jud. Iași
Organizare->Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

1. Constituţia României;

 

2. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare (aplicabil până la 31.12.2015);

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35099

 

3. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2005, cu modificările şi completările ulterioare (aplicabil de la 01.01.2016);

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174377

 

4. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64951

 

5. Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64928

 

6. Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57732

 

7. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

 

8. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687