CURTEA DE APEL IAȘI
str. Elena Doamna, nr. 1A, Iași, jud. Iași
Contact->Program de funcţionare

Curtea de Apel Iași

 

Program de funcționare al instanței – luni-vineri între orele 8:00 -16:00;  

 

Vacanța judecătorească este în fiecare an în intervalul 1 iulie – 31 august, potrivit art. 178(1) din HCSM nr. 1375/2015

 

PROGRAMUL CU PUBLICUL

 

Registratura instanței:  zilnic între orele 9:00-13:00;

 

Contact:  Tel. 0332.403.805; Fax: 0232.255907;

email: ca-iasi-registratura@just.ro

 

Aplicații destinate justițiabililor:

  • Aplicația de încărcare documente disponibilă, pentru utilizare web, la adresa: disponibilă, pentru utilizare web, la adresa:  https://upld.ca-iasi.ro, iar pentru platformele mobile: ANDROID   iOS

 

Arhiva instanței:   zilnic între orele 9:00 – 13:00;

Pentru avocați, consilieri juridici, experți, interpreți programul se prelungește până la orele 14.00

 

Contact: Tel. 0332.403.804; Fax: 0332.435.702

  • Aplicația de primire și eliberare în formă electronică a copiilor simple, legalizate, legalizate și definitive de pe hotărâri sau încheieri  AICI
  • Aplicația de programare on-line pentru studiu dosare AICI

   

 Informații utile!

 

  • Pentru eliberarea copiilor xerox, legalizate și/sau definitive din dosarele instanței solicitate de la sediul instanței se vor prezenta următoarele acte:

 

 

 

Notă: Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ-teritoriale (primăria) în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice:   -luni- vineri - orele  08:00 -16:00

                                                                        -miercuri  - și între orele 16:00-19:00

Contact: Tel. 0332.403.803; email: ca.iasi.birp@just.ro

 

Eliberarea recipiselor de consemnare a cauțiunilor depuse în dosarele Curții de Apel Iași:

 

Program: marți și joi - orele  9:00 – 13:00

Tel. 0232.260800

 

Pentru eliberarea recipiselor de consemnare se vor depune următoarele acte:

-delegație sau împuternicire pentru persoana care se prezintă la sediul instanței să ridice recipisa de consemnare a cauțiunii;

-încheierea/hotărârea rămasă definitivă prin care s-a dispus eliberarea cauțiunii;

-sumele reprezentând cauțiunile stabilite în dosarele instanței se vor achita la unitățile CEC-Bank,  iar recipisele de consemnare se vor depune în original la dosarul instanței. 

 

           

            Sălile de judecată ale Curții de Apel Iași: 

 

Sala I, etajul 1  -  „Octavian Traian Loghin” – ședințe în cauze  penale   

-dotată cu aparatură care permite participarea la ședințele de judecată prin videoconferință

-permite  afișarea listelor de ședință on-line

 

Sala II, etajul 2  -  „Vespasian V. Pella” –  ședințe în cauze  penale

-dotată cu aparatură care permite participarea la ședințele de judecată prin videoconferință

-permite  afișarea listelor de ședință on-line

 

Sala III, etajul 2  -  „Nicolae Țațomir” – ședințe în cauzele  penale

-dotată cu aparatură care permite participarea la ședințele de judecată prin videoconferință

-permite  afișarea listelor de ședință on-line

 

Sala IV, etajul 2 - „ Mihail Vasile Jakotă” -  ședințe de contencios administrativ

-dotată cu aparatură care permite participarea la ședințele de judecată prin videoconferință

-permite  afișarea listelor de ședință on-line

 

Sala V, etajul 2  -  „Paul Demetrescu” – ședințe conflicte de muncă și asigurări sociale

-dotată cu aparatură care permite participarea la ședințele de judecată prin videoconferință

-permite  afișarea listelor de ședință on-line

 

Sala VI, etajul 2  - „Dimitrie Alexandresco”- ședințe în cauze civile

-dotată cu aparatură care permite participarea la ședințele de judecată prin videoconferință

-permite  afișarea listelor de ședință on-line