CURTEA DE APEL IAȘI
str. Elena Doamna, nr. 1A, Iași, jud. Iași
Contact->Camere de lucru cu publicul

1. Registratura – camera 006 - parter

2. Arhiva – camera 001 - parter

3. Biroul de informare și relații publice – camera 008 - parter