CURTEA DE APEL IAȘI
str. Elena Doamna, nr. 1A, Iași, jud. Iași
Informații de interes public->Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

 

 

Buletinul informativ (Legea nr.544/2001)

 

Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

   

Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/8

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/7

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/5  http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/22

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/22

e) audienţe –

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/14

g) programele şi strategiile proprii - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/9

h) lista cuprinzând documentele de interes public - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/12

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/12

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - http://ca-iasi.ro/index.php/main/view/sm/12