CURTEA DE APEL IAȘI
str. Elena Doamna, nr. 1A, Iași, jud. Iași
Concursuri

Examen de promovare în grade/trepte profesioanale superioare a personalului contractual- 18.12.2017

Data anunt:09.11.2017 

 

Examen de promovare a a grefierilor cu studii medii în grefieri cu studii superioare juridice - 18.12.2017

- Anunt examen Data anunt:09.11.2017

 

Examen de promovare a personalului auxiliar de specialitate în grade/trepte superioare-18.12.2017

- Anunt examen Data anunt:09.11.2017

 

Concurs de promovare la Tribunalul Iași pentru ocuparea a 2 posturi de grefier, sub rezerva vacantării celor două posturi - 19.11.2017

-Anunț concurs - afișat astăzi 19.10.2017

-Lista candidati admisi - Data anunt: 09.11.2017 ora 15:40

Programare candidati pentru proba practica - Data anunt: 15.11.2017 ora 13.45

Anunt desfasurare probe - Data anunt: 15.11.2017 ora 13.50

 

Concurs de promovare în funcții de conducere a grefierilor din cadrul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Iași - 20 și 24 noiembrie 2017

- Anunț concurs - afișat astăzi 05.09.2017

-Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs - afișat astăzi 10.11.2017

- Desfășurare probe concurs - afișat astăzi 16.11.2017

 

Examen definitivare în funcție în sensul trecerii de la gradul debutant la gradul  II a unui grefier temporar din cadrul Curții de Apel Iași - 22 iunie 2017

- Anunț examen - afișat astăzi 17.05.2017

 

Concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unor posturi de personal auxiliar și conex la Curtea de Apel Iași, Judecătoria Iași și Judecătoria Bârlad - 28 mai 2017

- Anunț concurs - afișat astăzi 05.04.2017

- Lista candidaților admiși la concurs - afișat astăzi 24.05.2017

Program desfășurare probe concurs - afișat astăzi 24.05.2017

- Barem proba practica - grefier arhivar - afisat azi 28.05.2017, ora 11.15

Rezultate proba practica - grefier arhivar si aprod - afisat azi 28.05.2017, ora 12.30

Barem proba scrisa - grefier arhivar si aprod - afisat azi 28.05.2017, ora 15.30

- Rezultate proba scrisă concurs - afișat astăzi 31.05.2017, ora 12:25

- Rezultate finale concurs aprozi Jud. Bârlad - afișat astăzi 31.05.2017, ora 12:59

- Rezultate finale concurs grefier arhivar - afișast astăzi 08.06.2017, ora 14:39

 

 

Concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unor posturi vacante de grefier la Curtea de Apel Iași - 27-28 mai 2017

- Anunț concurs - afișat astăzi 05.04.2017

Lista privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs - afișat astăzi 19.05.2017

- Program desfășurare probe concurs - afișat astăzi 24.05.2017

- Barem proba practică eliminatorie - afișat astăzi 27.05.2017

- Rezultate proba practică eliminatorie - afișat astăzi 27.05.2017, ora 17:05

Barem corectare procedura civila - afisat azi 28.05.2017, ora 15.03

Barem corectare procedura penala - afisat azi 28.05.2015, ora 15.05

Barem corectare organizare judiciara - afisat azi 28.05.2017, ora 15.10

Anunt privind depunerea contestatiilor la barem - afisat azi 28.05.2017, ora 15.15

Proces - verbal privind soluționarea contestațiilor la barem - afișat azi 30.05.2017, ora 15.30

- Tabel de clasificare candidați - afișat astăzi 07.06.2017, ora 17:00

- Tabel de clasificare candidați urmare a soluționării contestațiilor - afișat astăzi 16.06.2017, ora 10:44

- Rezultate finale ale  concursului de grefier din perioada 27-28 mai 2017 - data afisării 19.06.2017 ora 12:45

 

 

Concurs promovare grefieri in functii de executie la instanta 

superioara - Tribunalul Iasi și Tribunalul Vaslui - 28 ianuarie 2017

- Anunț concurs - afișat astăzi 20.12.2016

- Lista candidaților admiși și a celor respinși pentru participare la concurs - afișat astăzi 18.01.2017, ora 15:20

Anunt privind desfasurarea probelor de concurs - afisat azi 27.01.2017

- Barem corectare proba practica - materie penala - afisat azi 28.01.2017, ora 13.15

Barem corectare proba practica - materie civila - afisat azi 28.01.2017, ora 13.15 

Barem corectare proba scrisă - afisat azi 28.01.2017, ora 16.05

Rezultate la proba practică și proba scrisă - afișat astăzi 31.01.2017, ora 16:01

Rezultate finale- afișat astăzi 03.02.2017, ora 13:56

 

Concurs de promovare a grefierilor in functii de executie la instanta superioara - curtea de apel iași - 28 ianuarie 2017

- Anunț concurs - afișat astăzi 20.12.2016

 

Exament definitivare grefier arhivar debutant CA Iași în sensul promovării la treapta II - 10 ianuarie 2017

-Anunț examen - afișat astăzi 23.11.2016

-Anunț desfășurare examen - afișat astăzi 09.01.2017, ora 15:17

-Barem de corectare proba scrisă - afișat astăzi 10.01.2017, ora 13:26

-Rezultate examen - afișat astăzi 12.01.2017, ora 11:35

 

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici din cadrul Curţii de Apel Iaşi şi Tribunalul Vaslui, la data de 11 ianuarie 2017(proba scrisă)

- Anunţ examen - data afişării 22.11.2016

Lista dosarelor admise - afișat astăzi 20.12.2016

Anunț desfășurare proba scrisă - afișat astăzi 09.01.2017, ora 15:17

Barem de corectare proba scrisă - economist - afișat astăzi 11.01.2017, ora 12:10

Barem de corectare proba scrisă - inginer constructor - afișat astăzi 11.01.2017, ora 12:10

Punctaj obținut la proba scrisă - afișat astăzi 11.01.2017, ora 12:37

Punctaj obținut la proba scrisă și proba interviului- afișat astăzi 11.01.2017, ora 14:49

 

Examen de promovare în grade/trepte superioare a personalului contractual - 20 decembrie 2016

Anunț examen - afișat astăzi 14.10.2016 

Lista privind rezultatul selectiei dosarelor - afisat azi 9.12.2016, ora 19.00

- Anunț privind desfășurare probe - afisat azi 16.12.2016

Barem de corectare lucrare scrisă - muncitor - data afisarii 20.12.2016

Barem de corectare lucrare scrisă - merceolog - data afisarii 20.12.2016

Barem de corectare lucrare scrisă - psiholog - data afisarii 20.12.2016

Punctajul obtinut la proba scrisă - data afisarii 20.12.2016

Desfășurare interviu - afișat azi 20.12.2016

Rezultate finale - afișat astăzi 21.12.2016

 

Examen de promovare a grefierilor cu studii medii în grefieri cu studii superioare juridice - 20 decembrie 2016

Anunț examen - afișat astăzi 14.10.2016

- Lista privind candidatii admisi/ respinsi - afisat azi 9.12.2016, ora 19.00

Desfășurare probe concurs - afișat astăzi 19.12.2016

Barem proba practică - afișat astăzi 20.12.2016, ora 16:30

Barem proba scrisă - afișat astăzi 20.12.2016, ora 16:30

Tabel de clasificare - afișat astăzi 22.12.2016, ora 10:30

- Rezultate finale - afisat azi 24.12.2016

 

Examen de promovare a personalului auxiliar de specialitate în grade/trepte superioare - 20 decembrie 2016

Anunț examen - afișat astăzi 14.10.2016 

- Lista privind candidatii admisi pentru a participa la examen- afisat azi9.12.2016,ora 19.00

Desfășurare probe concurs - afișat astăzi 19.12.2016

Barem proba practică - materie civilă - afișat astăzi 20.12.2016, ora 16:30

Barem proba practică - materie penală - afișat astăzi 20.12.2016, ora 16:30

Barem proba scrisă - afișat astăzi 20.12.2016, ora 16:30

Tabel de clasificare - afișat astăzi 22.12.2016, ora 10:30

- Rezultate finale - afisat azi 24.12.2016

 

Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de agent procedural la Judecătoria Pașcani și două posturi de aprod la Judecătoria Bârlad - 19 noiembrie 2016

Anunț concurs - afișat astăzi 14.10.2016 

Lista candidați admiși și respinși pentru participare la concurs - afișat astăzi 14.11.2016

- Anunţ desfăşurare probe concurs - data afişarii: 17.11.2016 ora 13:30

- Barem proba practica agent procedural - afisat azi 19.11.2016, ora 11.30

-  Rezultate proba practica- afisat azi 19.11.2016, ora 11.38

Rezultate finale - afisat  azi 19.11.2016, ora 12.00

Barem proba scrisa agent procedural - afisat azi 19.11.2016, ora 12.54

Rezultate proba scrisa agent procedural - afisat azi 19.11.2016, ora 14.30

Rezultate finale agent procedural - afișat astăzi 23.11.2016, ora 14:51

 

Concurs ocupare funcții publice vacante de consilier principal la Tribunalul Iași și consilier grad superior la Tribunalul Vaslui - 9-11 noiembrie 2016

- Anunt concurs - afisat azi 4.10.2016

Erată bibliografie concurs pentru postul de consilier grad superior Tribunalul Vaslui - afisat astazi 04.10.2016

Rezultatul selectiei dosarelor pentru participare la concurs - afișat astăzi 31.10.2016, ora 15:06

- Anunt desfasurare proba scrisa - afisat azi 8 noiembrie 2016, ora 10.35

- Barem de corectare la lucrarea scrisă pt Tribunalul Iasi - data afisarii: 09.11.2016 ora 14:00

- Barem de corectare la lucrarea scrisă pt Tribunalul Vaslui(revizuit) - data afisarii: 10.11.2016 ora 09:30

Rezultate proba scrisă - afișat astăzi, 10.11.2016, ora 16:30

Anunț reprogramare interviu - afișat astăzi, 11.11.2016, ora 15:40

Rezultate finale - afișat astăzi 16.11.2016